Drie scenario’s voor een toekomstbestendig en rendabel pand

Herbestemming 17e-eeuws woon-werkhuis

A&R10 mocht rekenen en tekenen aan een monumentaal voormalig woon-werkhuis in het centrum van Den Haag. Het 17e-eeuwse pand is zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde onderzocht. Verder hebben we marktonderzoek uitgevoerd en de opbrengsten onder de loep genomen.

Op basis van de geinventariseerde mogelijkheden en kansen, schetsten we drie toekomstscenario’s met exploitatiemogelijkheden. De scenario’s maken dat de opdrachtgever annex eigenaar van het pand een afgewogen beslissing kan nemen over de manier waarop het pand in de toekomst verhuurd wordt. De haalbaarheidsstudie geeft namelijk zowel inzicht in de kosten voor de herbesteming als in het verhuurpotencieel van het pand.

Opdracht

haalbaarheidsonderzoek, exploitatie, vlekkenplan

Opdrachtgever

Stichting Nalatenschap De Drevon

Welke wens wilt u gerealiseerd zien?

Spar met ons over de mogelijkheden

Meer herbestemming