Opdracht

Haalbaarheidsonderzoek herbestemming 

Opdracht | Onderzoeken exploitatie, vlekkenplan
Opdrachtgever | Stichting nalatenschap De Drevon

Project

Ligging
Aan het Westeinde 17 en 19 te ‘s-Gravenhage staat een monumentaal voormalig werk-woonhuis. Dit woonhuis is gebouwd in de zeventiende eeuw en voor Den Haag van algemeen belang wegens zijn architectuur – historische waarde. Beide panden, oorsponkelijk één pand hebben de status van Rijksmonument.

Haalbaarheidsstudie
Stichting Nalatenschap De Drevon welke het pand in bezit heeft wil het pand aan Westeinde toekomstbestendiger maken en heeft hiervoor opdracht gegeven tot het maken van een haalbaarheidsstudie om zo een afgewogen keuze te kunnen maken. Enerzijds geeft dit de eigenaar informatie over de mogelijkheden van het pand in relatie tot een mogelijke verkoopprijs, anderzijds geeft deze haalbaarheidsstudie inzicht in de kosten voor herbestemming en het verhuurpotentieel van het pand.

Eindproduct
A&R10 heeft aan de stichting meerdere scenario’s aangereikt met sfeerimpressies, vlekkenplan en berekeningen per scenario, ook rekening gehouden met subsidie mogelijkheden. Ook heeft A&R10 een aanbeveling gedaan naar aanleiding van het onderzoek.