Opdracht

Haalbaarheidsonderzoek herbestemming 

Opdracht | Onderzoeken exploitatie, vlekkenplan

Opdrachtgever | stichting nalatenschap De Drevon

Project

Wij hebben mogen rekenen en tekenen aan het monumentale voormalige woon-werkhuis van De Drevon. Het pand zal zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde onderzocht. Hierbij hebben wij een marktonderzoek uitgevoerd en de opbrengsten onder de loep genomen. Op basis van de geinventariseerde mogelijkheden en kansen zijn voor afwegingen van de toekomst drie scenario’s opgezet. Met een exploitatie per scenario weergegeven. Zodat de stichting een keuze kan maken op welke wijze ze willen gaan verhuren.