Ontwerp voor herbestemmingsingrepen

Visie ingrepen herbestemming pathologie-gebouwen te Leiden

Opdracht | Ontwerp voor ingrepen in de gevels en nieuwe invullingen in de gevels

Opdrachtgever | Coen Hagedoorn Bouwgroep en Personal Living