Leesbare ingrepen aan herbestemde Pathologielab van de Universiteit Leiden

Ontwerp voor herbestemmingsingrepen

Het Laboratorium voor Pathologie maakte, samen met de laboratoria voor farmacologie en anatomie, deel uit van het niet-klinische deel van het Leidse Boerhaave-kwartier. In het herbestemde pand werden appartementen gerealiseerd.

Om het pand zijn kracht te laten behouden, zijn er in zijn karakteristiek zo min mogelijk ingrepen gemaakt. In eerste opzet blijft de structuur van het pand grotendeels behouden. Maar aan de buiten- en binnenzijde zijn ingrepen nodig om de herontwikkeling tot appartementen mogelijk te maken. Daarnaast ontstaan er door de sloop van diverse gebouwdelen ‘sloopwonden’ die ingevuld dienen te worden.

Voor de wonden en de nieuwe invullingen heeft A&R10 sterk afleesbare ingrepen uitgewerkt in afwijkende materialisering. Daarmee is duidelijk zichtbaar dat het nieuwe toevoegingen betreft.

Opdracht

ontwerp voor ingrepen in en nieuwe invullingen van de gevels

Opdrachtgevers

Coen Hagedoorn Bouwgroep, Personal Living

Referentie

Sander Westland, bedrijfsleider van Personal Living, de ontwerp- en adviestak van de Coen Hagedoorn Bouwgroep.

Noot: deze referentie dateert van 2016. Het project is intussen gerealiseerd en opgeleverd. Zie publicatie.

Op Campus Boerhaave, onderdeel van het Bio-science park in Leiden, staat het karakteristieke Pathologiegebouw. De Coen Hagedoorn Bouwgroep ontwikkelt en transformeert dit gebouw volledig tot 125 huurwoningen. Een bijzonder project, mede omdat het gebouw bij oplevering een monumenten status zal krijgen.

Sander Westland is bedrijfsleider van Personal Living, de ontwerp- en adviestak van de Coen Hagedoorn Bouwgroep. Westland werkte in het verleden eerder samen met Joost van Nes. Vanwege de goede ervaringen, vroeg hij A&R10 om ondersteuning op het vlak van esthetiek. “We hadden een ontwerp nodig voor de nodige ingrepen in de gevels en voor de nieuwe invullingen. Daar moest een visie achter zitten. Een visie waarin zowel de welstandscommissie als de monumentencommissie konden meegaan.”

Westland vertelt dat het ontwerp in nauwe samenwerking tot stand kwam. “Daarbij ging esthetiek voortdurend hand in hand met praktische uitvoerbaarheid.” Joost was het gezicht en de spreekbuis bij de welstandscommissie. “Hij maakte een heldere analyse en zette een plan van aanpak uiteen dat de ingrepen verantwoordde.” Het plan viel goed bij de welstandscommissie en na een aantal bijeenkomsten met de monumentencommissie, gaf ook die groen licht. “Intussen is het project in volle gang. We zijn trots op wat tot op heden hebben bereikt en zien uit naar de oplevering medio 2017.”

Volgens Westland vragen de klanten van nu om een hechte samenwerking tussen architecten en de ingenieurs van de aannemende partij. Logisch, vindt hij, want de uitvoerende partij moet het werk maken en garantie geven. “Bovendien kan je door samenwerking elkaars sterke kanten optimaal benutten. Personal Living is bijvoorbeeld sterk in de 3d-engineering van projecten. Zo is ook dit werk volledig 3d ingemeten met een 3d Laserscanner. A&R10 heeft juist weer veel ervaring in herbestemming en met monumentale panden, en in het haalbaar en uitvoerbaar maken van ontwerpen.”

Westland blikt terug op een samenwerking die uitstekend en op een natuurlijke manier is verlopen. “We hebben elkaar de ruimte gegeven om te doen waar we het beste in zijn. Als je elkaar die ruimte gunt en het sterkste van elkaar benut, wordt het totale proces alleen maar sterker en het eindresultaat beter.”

Publicatie

Artikel (2 pagina’s) in Renovatie Totaal nr. 3 van mei 2018. Klik op de afbeelding voor vergrote weergave.

Welke wens wilt u gerealiseerd zien?

Spar met ons over de mogelijkheden

Meer herbestemming