Opdracht

Ontwerp voor herbestemmingsingrepen

Visie ingrepen herbestemming pathologie-gebouwen te Leiden

Opdracht | Ontwerp voor ingrepen in de gevels en nieuwe invullingen in de gevels

Opdrachtgever | Coen Hagedoorn Bouwgroep en Personal Living

Project

Het Boerhaaveterrein wordt getransformeerd en herontwikkeld tot een levendige mix van wonen, werken en educatieve functies. Op dit terrein staan drie medische laboratoria die vroeger door de Universiteit Leiden werden gebruikt. Het grootste daarvan is het voormalige Pathologie Laboratorium dat van 1925 dateert.

Om het pand zijn kracht te laten behouden, heeft A&R10 in zijn karakteristiek zo min mogelijk ingrepen gemaakt. In eerste opzet blijft de structuur van het pand grotendeels behouden. Om herbestemming mogelijk te maken, zijn wel ingrepen nodig aan zowel buiten- als binnenzijde. Verder ontstaan door de sloop van diverse gebouwdelen ‘sloopwonden’ die ingevuld moeten worden. A&R10 werkte leesbare ingrepen uit in afwijkende materialisering, waarmee duidelijk zichtbaar is dat het om nieuwe toevoegingen gaat.

Referentie

Op Campus Boerhaave, onderdeel van het Bio-science park in Leiden, staat het karakteristieke Pathologiegebouw. De Coen Hagedoorn Bouwgroep ontwikkeld en transformeert dit gebouw volledig tot 125 bijzondere huurwoningen. Een bijzonder project, mede omdat het gebouw bij oplevering een monumenten status zal krijgen.

Sander Westland is bedrijfsleider van Personal Living, de ontwerp- en adviestak van de Coen Hagedoorn Bouwgroep. Westland werkte in het verleden eerder samen met Joost van Nes. Vanwege de goede ervaringen, vroeg hij A&R10 om ondersteuning op het vlak van esthetiek. “We hadden een ontwerp nodig voor de nodige ingrepen in de gevels en voor de nieuwe invullingen. Daar moest een visie achter zitten. Een visie waarin zowel de welstandscommissie als de monumentencommissie konden meegaan.”

Westland vertelt dat het ontwerp in nauwe samenwerking tot stand kwam. “Daarbij ging esthetiek voortdurend hand in hand met praktische uitvoerbaarheid.”  Joost was het gezicht en de spreekbuis bij de welstandscommissie. “Hij maakte een heldere analyse en zette een plan van aanpak uiteen dat de ingrepen verantwoordde.” Het plan viel goed bij de welstandscommissie en na een aantal bijeenkomsten met de monumentencommissie, gaf ook die groen licht. “Intussen is het project in volle gang. We zijn trots op wat tot op heden hebben bereikt en zien uit naar de oplevering medio 2017.”

Volgens Westland vragen de klanten van nu om een hechte samenwerking tussen architecten en de ingenieurs van de aannemende partij. Logisch, vindt hij, want de uitvoerende partij moet het werk maken en garantie geven. “Bovendien kan je door samenwerking elkaars sterke kanten optimaal benutten. Personal Living is bijvoorbeeld sterk in de 3d-engineering van projecten. Zo is ook dit werk volledig 3d ingemeten met een 3d Laserscanner. A&R10 heeft juist weer veel ervaring in herbestemming en met monumentale panden, en in het haalbaar en uitvoerbaar maken van ontwerpen.”

Westland blikt terug op een samenwerking die uitstekend en op een natuurlijke manier is verlopen. “We hebben elkaar de ruimte gegeven om te doen waar we het beste in zijn. Als je elkaar die ruimte gunt en het sterkste van elkaar benut, wordt het totale proces alleen maar sterker en het eindresultaat beter.”