Opdracht

Onderzoeken transformatiemogelijkheden kantoor tot woongebouw
In opdracht van Jongerius Invest heeft architectenbureau A&R10 een haalbaarheidsstudie gemaakt voor de herontwikkeling van een kantoorpand welke al ruim een jaar leegstaat en te koop/ te huur staat aangeboden.

Opdracht | Haalbaarheidsstudie voor herbestemming naar ca. 15 appartementen
Opdrachtgever | Jongerius Invest te Houten

Project

Voorliggend plan
In voorliggend plan wordt uitgegaan van ca. 15 appartementen met een oppervlakte tussen de 52 en 70 m² welke voor een bredere doelgeroep geschikt zullen zijn. De appartementen hebben minimaal 2 kamers en een individuele buitenruimte.
De ontwerpen zijn gemaakt volgens de gebiedsvisie en kernwaarden welke gemeente Nieuwegein heeft opgesteld voor het gebied Rijnhuizen: ”Een toekomstbestendige, leefbare wijk, waarin de menselijke maat centraal staat en die recht doet aan zijn cultuurhistorisch verleden.”

Voorontwerp transformatiemogelijkheden buitenzijde
Het uitgangspunt van deze transformatie is het behoud van de bestaande uitstraling waarbij zichtbaar mag zijn dat het geen kantoorpand meer betreft, maar de uitstraling krijgt van een woongebouw. Door toevoeging van gekoppelde balkons en een vernieuwing van de dakopbouw achten wij hierin geslaagd te zijn. De nieuwe dakopbouw krijgt een levendige uitstraling door nieuwe warmere materialen. Deze kleur past naar ons idee beter bij de nabije ligging van het Fort.

Binnenzijde en buitenruimtes
Aan de binnenzijde realiseren we woningen waarbij de verblijfsruimten aan de gevel gelegen zijn en die hierdoor voldoende daglicht krijgen. De woningen op de begane grond krijgen allemaal een eigen privé tuin die wordt afgescheiden door een (gedeeltelijk bestaande) beukenhaag. Hierdoor wijzigt de aankleding van het perceel niet significant. De woningen op de eerste verdieping worden voorzien van een balkon. Op de tweede verdieping blijft een deel van het dakterras behouden en vergroot, zodoende hebben de woningen op de tweede verdieping een royaal dakterras.

Verduurzaming
In de planvorming wordt voorzien in de plaatsing van zonnepanelen op het platte dak van de tweede verdieping, hier kunnen per appartement ca. 2-3 panelen geplaatst worden. Daarnaast zullen de daken voorzien worden van een nieuwe hoogwaardige isolatie om het warmteverlies te beperken.