Opdracht

Haalbaarheidsonderzoek herbestemming

In het kader van de monumentensubsidie die de rijksoverheid beschikbaar steld heeft A&R10 een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van de Korte Lombardstraat 1-3 te Den Haag.

Opdracht | haalbaarheidsstudie herbestemming

Opdrachtgever | stichting nalatenschap De Drevon

Project

Wij hebben mogen rekenen en tekenen aan het monumentale voormalige pakhuis uit de 18de eeuw van De Drevon. Het pand zal zowel aan de buitenzijde als aan de binnenzijde onderzocht. Hierbij hebben wij een marktonderzoek uitgevoerd en de opbrengsten onder de loep genomen. Op basis van de geinventariseerde mogelijkheden en kansen zijn voor afwegingen van de toekomst drie scenario’s opgezet. Met een exploitatie per scenario weergegeven. Zodat de stichting een keuze kan maken op welke wijze ze willen gaan verhuren. Deze haalbaarheidsstudie geeft inzicht in de kosten voor de herbestemming en het verhuurpotentieel van het pand.