Opdracht

Haalbaarheidsonderzoek herbestemming zeldzaam pakhuis
In het kader van de monumentensubsidie die de rijksoverheid beschikbaar stelt heeft A&R10 een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van de Korte Lombardstraat 1-3 te Den Haag.

Opdracht | Haalbaarheidsstudie herbestemming
Opdrachtgever | Stichting nalatenschap De Drevon

Project

Haalbaarheidsstudie
Het achttiende eeuws voormalige pakhuis is eigendom van de Stichting Nalatenschap De Drevon en wordt gebruikt als woon-werk pand. De stichting wil het pand aan de Korte Lombardstraat toekomstbestendiger maken en heeft hiervoor opdracht gegeven tot het maken van een haalbaarheidsstudie om zo een afgewogen keuze te kunnen maken. Enerzijds geeft dit de eigenaar informatie over de mogelijkheden van het pand in relatie tot een mogelijke verkoopprijs, anderzijds geeft deze haalbaarheidsstudie inzicht in de kosten voor herbestemming en het verhuurpotentieel van het pand. Wel blijft het pand voor Den Haag van belang vanwege zijn architectuur-historische waarde.