Haalbaarheidsonderzoek herbestemming zeldzaam pakhuis
In het kader van de monumentensubsidie die de rijksoverheid beschikbaar stelt heeft A&R10 een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van de Korte Lombardstraat 1-3 te Den Haag.

Opdracht | Haalbaarheidsstudie herbestemming
Opdrachtgever | Stichting nalatenschap De Drevon