Rijksmonument krijgt nieuwe functie én blijft behouden voor het dorp

Herbestemming voormalig raadhuis

Het rijksmonumentale Oude Raadhuis van Maarn stond al 10 jaar leeg en was bij lange na niet meer in originele staat. Het moest een nieuwe bestemming krijgen.

De Stichting Vrienden Raadhuis Maarn maakte zich sterk voor herbestemming mét behoud voor de dorpelingen. De Vrienden kregen ruggensteun van het in Maarn gevestigde architectenbureau A&R10. Dat maakte het ontwerp voor de herbestemming, deed het interieurontwerp en verzorgde de vergunningsaanvraag.

Het eindresultaat van alle inspanningen is, dat het raadhuis commerciële functies kreeg maar ook beschikbaar bleef voor het dorp. Zo is de voormalige raadszaal teruggebracht als trouwzaal en maakt een nieuwe trap de zolder bereikbaar en bruikbaar voor tentoonstellingen. Evenementen zoals Koningsdag en de Sinterklaasintocht kunnen zoals vanouds op het bordes en Raadhuisplein gevierd worden.

Het eigendom van het Rijksmonumentale Raadhuis is horizontaal gesplitst, waarbij A&R10 het souterrain verkreeg en verbouwde tot kantoor van het architectenbureau. A&R10 koos voor duidelijke ingrepen die in het bestaande ritme passen. Daardoor blijft de bestaande structuur gehandhaafd en worden de verhoudingen niet verstoord. Het interieur heeft een opvallende uitstraling, zodat zichtbaar is dat dit in de huidige tijd is uitgevoerd.

Ontwerp architect A&R10 voor herbestemming en restauratie rijksmonumentaal raadhuis van Maarn
Opdracht

herbestemmingsvisie, ontwerp ingrepen, vergunningsaanvraag, uitvoering

Opdrachtgever

Stichting Vrienden Raadhuis Maarn

Fotobijschrift

“We haalden alle niet-originele muren weg”, vertellen Lillian Brinks en Joost van Nes. “Bij het slopen stuitten we op tralies. Onder de trappen van het bordes had namelijk ooit een politiecel gezeten. Om recht te doen aan de historie van het gebouw hebben we deze ruimte niet afgewerkt. In plaats daarvan hebben we grote glazen deuren geplaatst, met ruiten die op authentieke wijze van stopverf zijn voorzien. Vanuit onze spreekkamer kijken we nu zo de politiecel in.”

Referentie

Betty van der Meulen (draagt op de foto een roze jasje). Oud-wethouder van Maarn en actief in Stichting Vrienden Raadhuis Maarn.

Noot: deze referentie dateert van halverwege 2016. Intussen zijn alle plannen gerealiseerd.

“Het Maarnse raadhuis stond sinds 2006 leeg en zou verkocht worden. Zo dreigde het verloren te gaan voor de Maarnse en Maarsbergse gemeenschap. Wij wilden het tij keren en zochten hulp van medevrienden die samen met ons in het raadhuis wilden investeren. Zo kwamen we in contact met Joost en Lillian van A&R10. Zij wilden zich graag vestigen in het raadhuis en boden hun hulp aan bij het herbestemmingsproces.”

Na een moeizame start kreeg de stichting de wind mee. De nieuwe wethouder en het college wilden graag meewerken aan hun plan om een deel van het raadhuis te kopen. Ze moesten dan wel een marktconform bod doen. Geholpen door A&R10 en andere ondernemers die elk een deel van het raadhuis wilden kopen, sprokkelde de stichting het geld voor hun deel bij elkaar. Intussen is het raadhuis aangekocht en de bedoeling is dat het eind 2016 helemaal klaar is voor een frisse start.

“Joost en Lillian hebben veel aan het herbestemmingsproces bijgedragen”, aldus Betty van der Meulen. “Sterker nog: ze doen dat nog steeds. Ze hebben een duidelijke visie op wat er aan het gebouw behouden moet worden en hoe dat te realiseren is. Heel fijn is dat. Ze vonden bijvoorbeeld een oude bouwtekening van de trouwzaal en wisten hoe ze die moesten lezen. Daardoor kan er straks getrouwd worden in een zaal die in zijn oude luister is teruggebracht. Verder gaat het wankele trapje naar de zolder vervangen worden door een echte trap. Een trap die prachtig past in het geheel omdat deze aan de oude stijl is aangepast. Ook dat is aan de kennis en kunde van Joost en Lillian te danken.”

De stichting heeft bereikt waar het allemaal om begonnen was: het oude raadhuis is behouden voor de gemeenschap. Koningsdag, 4 en 5 mei en de intocht van Sinterklaas kunnen er tot in lengte van jaren gevierd worden. En A&R10? Dat trekt binnenkort in het souterrain, waarvan de oude structuur inmiddels al is blootgelegd en wordt behouden voor de toekomst.

Welke wens wilt u gerealiseerd zien?

Spar met ons over de mogelijkheden

Meer herbestemming