Haalbaarheidsstudie naar Simon Stevin Kazerne

In opdracht van woningbouwcorporatie Woonstede heeft architectenbureau A&R10 een haalbaarheidsstudie gemaakt voor de herontwikkeling van de Simon Stevinkazerne. Het plan is één van de overgebleven gebouwen, waarin manschappen waren ondergebracht, te transformeren tot woonruimte voor sociale woningbouw.

Opdracht | Haalbaarheidsstudie voor herbestemming naar 20 appartementen

Opdrachtgever | woningbouwcorporatie Woonstede