Herbestemming Simon Stevin kazerne tot appartementen

Sociale huurwoningen in kazerne

Een van de drie gebouwen was al gesloopt. Het idee was om één van de overgebleven gebouwen, waarin vroeger manschappen waren ondergebracht, te transformeren tot woonruimte voor sociale woningbouw. Voor woningcorporatie Woonstede onderzocht A&R10 de mogelijkheden om in de Simon Stevin Kazerne sociale woningen te realiseren. Centraal in het haalbaarheidsonderzoek stond het behoud van de structuur van de kazerne en van de gevel. Uiteindelijk heeft Woningbouwcorporatie Woonstede in nauwe samenwerking met de gemeente Ede besloten tot herbestemming van beide gebouwen tot appartementen. A&R10 ontwierp de appartementen, die intussen zijn gerealiseerd en bewoond.

Op het voormalige kazerneterrein zijn 40 appartementen gebouwd waarvan ieder appartement een eigen karakteristiek element heeft. Om extra buitenruimte te creëren zijn nieuwe ingrepen in de gevels gerealiseerd. Balkons, loggia’s en tuinen refereren naar het militaire verleden, evenals de naamborden en historische beelden in de gangen. Het historische karakter van het interieur is zoveel mogelijk behouden. De balkons zijn zo gesitueerd in de gevels dat de schaduw niet over het merendeel van de tuinen valt. Stalen kozijnen zijn voorzien van monumenten isolatieglas en staan garant voor een betere isolatie.

Alle aanpassingen zijn gedaan onder toezicht van monumentenzorg, aangezien deze twee panden na de herbestemming als gemeentelijke monument zullen blijven bestaan.

Herbestemming historische kazernegebouwen naar sociale huurwoningen Ede

Opdracht

Haalbaarheidsstudie herbestemming, voorontwerp, definitief ontwerp voor 40 appartementen, technische uitwerking, aanvraag omgevingsvergunning, esthetische bouwbegeleiding

Opdrachtgever

Woningbouwcorporatie Woonstede

Welke wens wilt u gerealiseerd zien?

Spar met ons over de mogelijkheden