Opdracht

Haalbaarheidsstudie naar Simon Stevin Kazerne

In opdracht van woningbouwcorporatie Woonstede heeft architectenbureau A&R10 een haalbaarheidsstudie gemaakt voor de herontwikkeling van de Simon Stevinkazerne. Het plan is één van de overgebleven gebouwen, waarin manschappen waren ondergebracht, te transformeren tot woonruimte voor sociale woningbouw.

Opdracht | Haalbaarheidsstudie voor herbestemming naar 20 appartementen

Opdrachtgever | woningbouwcorporatie Woonstede

Project

Behoud van de kazerne-structuur

Centraal in het haalbaarheidsonderzoek staat het behoud van de structuur van de kazerne. Deze wordt gedomineerd door een lange gang die het gebouw in tweeën deelt. Aan de ene zijde van de gang waren de vertrekken van de manschappen gelegen. Aan de andere zijde van de gang waren onder meer de sanitaire voorzieningen gehuisvest.

Behoud van kwaliteiten

Slechts het hoogstnoodzakelijke wordt gedaan om de nieuwe invulling te realiseren. Van plattegronden en in doorsnedes wordt het uiterste gevergd om de kwaliteiten van de structuur te behouden. Zo zijn de hal, badkamer en installaties van elk appartement in een strip aan de gangzijde ondergebracht.

Als resultaat daarvan blijft de hoogte van de leefruimtes gespaard, en blijft het zicht op/uitzicht vanuit de grote ramen zoals vanouds.

Behoud van de oorspronkelijke uitstraling


De gevel blijft optisch zoveel mogelijk in de oorspronkelijke structuur behouden. De gevel heeft een driedeling. Dit belangrijke kenmerk is uitgangspunt voor de nieuwe ingrepen. Door te kiezen voor duidelijke, grote ingrepen die in het bestaande ritme passen, blijft de huidige gevelstructuur gehandhaafd en worden
de bestaande verhoudingen niet verstoord. De ingrepen krijgen een opvallend andere detaillering, zodat zichtbaar is dat deze in de huidige tijd zijn uitgevoerd.