Opdracht

Haalbaarheidsstudie voor een nieuwe invulling van de Juliana van Stolberg Kazerne in Amersfoort

In het kader van de monumentensubsidie die de Rijksoverheid beschikbaar stelt, heeft architectenbureau A&R10 een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van de Juliana van Stolberg Kazerne te Amersfoort. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met YoungGreen uit Driebergen.

Opdrachtgever | Schipper Bosch

Project

Aan de rand van de binnenstad van Amersfoort ligt de Juliana van Stolberg kazerne. De huidige gebruiker van de kazerne zal deze op termijn verlaten.

Om de toekomstige mogelijkheden te onderzoeken heeft architectenbureau A&R10 samen met YoungGreen uit Driebergen een haalbaarheidsonderzoek naar dit beeldbepalend pand verricht. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat hier het beste woningen in gemaakt kunnen worden. Als onderdeel van de studie heeft A&R10 hiertoe een voorstel gemaakt.

Poster

Klik op het plaatje voor een uitvergroting.

Beeld van haalbaarheidsonderzoek dat architectenbureau A&R10 deed voor nieuw gebruik van een kazerne.