Haalbaarheidsstudie voor een nieuwe invulling van de Juliana van Stolberg Kazerne in Amersfoort

In het kader van de monumentensubsidie die de Rijksoverheid beschikbaar stelt, heeft architectenbureau A&R10 een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de nieuwe mogelijkheden voor het gebruik van de Juliana van Stolberg Kazerne te Amersfoort. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met YoungGreen uit Driebergen.

Opdrachtgever | Schipper Bosch