Haalbaarheidsstudie nieuwe invulling militair erfgoed

Herbestemming kazerne tot woningen

Aan de rand van de binnenstad van Amersfoort ligt de Juliana van Stolberg kazerne. De huidige gebruiker van de kazerne zal deze op termijn verlaten.

Om de toekomstige mogelijkheden te onderzoeken, deed architectenbureau A&R10 samen met YoungGreen een haalbaarheidsonderzoek. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat in het beeldbepalende pand het beste woningen gemaakt kunnen worden. Als onderdeel van de studie heeft A&R10 hiertoe een voorstel gemaakt.

Voor de haalbaarheidsstudie naar herontwikkeling is gebruikgemaakt van de monumentensubsidie die de rijksoverheid beschikbaar stelt.

Opdracht

haalbaarheidsonderzoek

Opdrachtgever

SchipperBosch

Partner

YoungGreen, Driebergen

Welke wens wilt u gerealiseerd zien?

Spar met ons over de mogelijkheden

Meer erfgoed