Haalbaarheidsonderzoek nieuwe gebruiksmogelijkheden

Herbestemming industriecomplex

Aan de bosrand van Leersum ligt industriecomplex ‘De Duif’. Het pand is de afgelopen jaren gebruikt door een leverancie van hout- en metaalwaren.In het kader van de monumentensubsidie die de Rijksoverheid beschikbaar stelt, deed A&R10 haalbaarheidsstudie voor een nieuwe invulling van het complex.

Om de toekomstige mogelijkheden te onderzoeken, voerden we een haalbaarheidsonderzoek uit. Daaruit kwamen diverse mogelijkheden naar voren voor het toekomstig gebruik van deze specifieke lokatie. Als onderdeel van de studie maakte A&R10 diverse ruimtelijke voorstellen.

Opdracht

haalbaarheidsonderzoek

Opdrachtgever

Sperwer Holding

Welke wens wilt u gerealiseerd zien?

Spar met ons over de mogelijkheden

Meer herbestemming